రైతు ఉద్యమాన్ని అభాసుపాలు చేసే కొన్ని ప్రయత్నాలు – సమాధానాలు: కొండూరి వీరయ్య

జనవరి 26, 2021 భారతీయ చరిత్రలో ఓ నూతన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది అని చెప్పటం అతియోశక్తిగా కనిపించవచ్చు కానీ ఇది వాస్తవం. గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించాలన్న…

View More రైతు ఉద్యమాన్ని అభాసుపాలు చేసే కొన్ని ప్రయత్నాలు – సమాధానాలు: కొండూరి వీరయ్య