గవర్నర్ కుర్చీలో అమరుడు కల్నల్ సంతోశ్ బాబు పిల్లలు…?

రాజ్ భవన్, హైదరాబాద్:;గాల్వన్ లోయ అమరుడు కల్నల్ సంతోశ్ బాబు చిన్నారులను గవర్నర్ గారి కుర్చీ లో కూర్చోబెట్టిన తెలంగాణ గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళి సై సౌందరరాజన్.. కల్నల్ సంతోష్ బాబుకు మరణాంతరం మహ‌…

View More గవర్నర్ కుర్చీలో అమరుడు కల్నల్ సంతోశ్ బాబు పిల్లలు…?