బిగ్ బాస్ లో మోనాల్ గజ్జర్ నక్కతోక తొక్కి వచ్చినట్టుంది..?

బిగ్ బాస్ ముందు వరకు అదృష్టానికి, మోనాల్ గజ్జర్ కు మధ్య కొలవలేనంత దూరం ఉండేది. ఎన్ని సినిమాల్లో నటించినా ఆమెకు పెద్ద గుర్తింపు రాలేదు. కానీ ఒక్క అడుగు ఆమె జీవితాన్నే మార్చేసింది.…

View More బిగ్ బాస్ లో మోనాల్ గజ్జర్ నక్కతోక తొక్కి వచ్చినట్టుంది..?