కొత్త వ్యవసాయక చట్టాలు -భూయాజమాన్యంలో వ్యత్యాసాలు

భారతదేశ  ఆర్థిక వ్యవస్థ శతాబ్దాలుగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉంది. మెరుగైన సాంకేతిక విద్య అందుబాటులోకి రావడం వలన ఈ ధోరణి సర్వీస్డ్ బేస్డ్ ఎకానమీ వైపు మారింది . వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న అసమానతలను…

View More కొత్త వ్యవసాయక చట్టాలు -భూయాజమాన్యంలో వ్యత్యాసాలు