అయోమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, సుప్రీంకోర్టు కమిటీ నుంచి తప్పుకున్న భూపిందర్ సింగ్

మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మూడు నూతన వ్యవసాయ చట్టాల అమలును సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి, నలుగురు సభ్యులతో కూడిన ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉన్న భూపిందర్ సింగ్ మన్…

View More అయోమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, సుప్రీంకోర్టు కమిటీ నుంచి తప్పుకున్న భూపిందర్ సింగ్