ఆరోగ్య రహస్యం…

హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ చెప్పిన ఆరోగ్యసూత్రాలు ఉదయ౦ మేల్కొన్న తర్వాత రెండు (2) గ్లాసుల నీళ్ళు త్రాగడ౦ – అంతర్గత అవయవాలను సక్రియం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు ఒక (1) గ్లాసు…

View More ఆరోగ్య రహస్యం…