తెలంగాణ పీఆర్సీ నివేదిక విడుదల.. మూల వేతనంపై 7.5 శాతం…!

తెలంగాణ ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న పీఆర్సీ నివేదిక విడుదల అయ్యింది. ఇందులో కనీస వేతనం రూ.19వేలు ఉండాలని నిర్ణయించారు. అలాగే ఉద్యోగుల మూల వేతనంపై 7.5 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ ఇవ్వాలని వేతన…

View More తెలంగాణ పీఆర్సీ నివేదిక విడుదల.. మూల వేతనంపై 7.5 శాతం…!