మంత్రి పువ్వాడ గరం గరం..

” నేను,మా కుటుంబం మచ్చ లేనిది.2023 లో నన్ను జైల్లో పెడతానని బండి సంజయ్ చెబుతున్నడు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్న. అప్పటిదాకా నాకు ఓపిక లేదు. నా మీద ఏమి అభియోగాలు ఉన్నాయో బయటపెట్టాలి.…

View More మంత్రి పువ్వాడ గరం గరం..