ప్రజా వాగ్గేయకారుడు గోరేటి వెంకన్న ఇకనుండి ఎమ్మెల్సీ వెంకన్న…?

గల్లీ చిన్నది అన్నా ….సంతా మావూరి సంతా అన్నా ….పల్లె కన్నీరు పెడుతుందో అన్నా ….ప్రజల హృదయాల్లో  ఏకనాదం, రేల పూతలు, అలచంద్రవంకలా చిరకాలం కొలువై ఉండే కవి గాయకుడు మన గోరేటి వెంకన్న. నడుస్తున్న…

View More ప్రజా వాగ్గేయకారుడు గోరేటి వెంకన్న ఇకనుండి ఎమ్మెల్సీ వెంకన్న…?