టోల్ స్కాం / ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లు..


• టోల్ వద్ద ఫాస్టాగ్ తప్పనిసరి చేసిన తరువాత రోజుకు సరాసరి 17 కోట్లు పెరిగిన వసూళ్లు..

• అంతకు ముందు ఈ డబ్బు ఎవరి చేతికి చేరుతోంది..??

• టోల్ అనేది దేశ రవాణా రంగంలో అతి పెద్ద స్కాం. దాన్ని ఆపటానికే ప్రస్తుత టోల్ సంస్కరణలు.

టోల్ స్కాం / ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లు:

– 100 కోట్ల రోడ్ కి గవర్నమెంట్ డబ్బు ఇవ్వలేక కాంట్రాక్టర్ నే వసూలు చేసుకొమ్మంటుంది.

– కాంట్రాక్టర్ వంద బండ్లు నడిచే రోడ్ మీద పది బండ్లే వస్తాయని ఎస్టిమేట్ చేయిస్తాడు. (ఎస్టిమేషన్ సమయంలోనే మొదలు)

– దాంతో ఐదేళ్లలో తీసేయాల్సిన టోల్ బూత్ 10-15 యేళ్లు ఉంటుంది.

– వచ్చిన వాహనాల లెక్క ఎస్టిమేట్ చేసిన సంఖ్య కన్నా తక్కువ చూపిస్తారు. దానితో కాంట్రాక్టర్ కు ఇంకా తన బాకీ వసూలు కాలేదు అని రికార్డ్ తయారవుతుంది.

– ఇది తీసుకెళ్లి టోల్ వసూలు పీరియడ్ ఇంకో 5 యేళ్లు పెంచుతారు.

– రికార్డ్ లో చూపించని కారణంగా వసూలు అయిన డబ్బంతా ట్యాక్స్ కట్టనవసరం లేకుండానే జమ అవుతుంది. (= 30-35% profit)

– ఈ రికార్డ్ తరువాతి ప్రాజెక్ట్ లకు బేస్ లైన్ అవుతుంది. తద్వారా తరువాతి ప్రాజెక్ట్ ల దోపిడీకి అప్పుడే పునాదులు.

– 5 ఏళ్లలో తీసేయాల్సిన టోల్ బూత్ అఫిషియల్ గానే 15-20 యేళ్లు ఉండేలా చేస్తున్నారు.

ఆపైన అన్ అఫిషియల్ గా ఇంకో 5 యేళ్లు.

వాహనాల రికార్డ్ అర కొరగా చూపించి భారీ మొత్తం.

దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇంకో 30-35%.

ఈ దోపిడీ మొత్తం ఆపాలంటే ఒకటే పద్ధతి:

టోల్ బూత్ లో కాంట్రాక్టర్ మనుషులు కూర్చోకుండా, డబ్బులు వారి చేతికి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వం చేతికి రావాలి.

అందుకే ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *