దేశంలో అతిపెద్ద కారు కంపెనీ

Must read

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

టాప్ 3 కార్లు మారుతివే ఉంటాయి. దేశ కార్ మార్కెట్‌లో మారుతి స్థానం అలాంటిది. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ కార్ల విభాగంలో కూడా పట్టు సాధించింది. ఇప్పటివరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్లను విక్రయించింది. మారుతి సుజుకి కంపెనీ స్వయంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇండియాలో టూ పెడల్ ఆటోమేటిక్ కార్ల టెక్నాలజీపై ప్రజాదరణ పెంచేందుకు కీలక పాత్ర పోషించామని కంపెనీ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకూ 10 లక్షలకు పైగా ఆటోమేటిక్ కార్ల విక్రయాలు జరిపినట్టు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి తన 16 మోడల్ కార్లలో4 వేర్వేరు ఆటోమేటిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్ సిస్టమ్, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్, 4 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ పెడల్ షిఫ్టర్స్‌తో పాటు 6 స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూయస్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆఫర్ చేస్తోంది. 

More articles

Latest article