రీజనల్‌ ర్యాపిడ్‌ ట్రాన్సిట్‌ సిస్టమ్‌

Must read

దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ కారిడర్ లో భాగంగా.. సాహిబాబాద్‌, దుహై డిపో మధ్య సేవలందించే ర్యాపిడ్‌ఎక్స్‌ రైళ్లను ప్రధాని మోదీ రేపు(అక్టోబరు 20)న ప్రారంభించనున్నారు. మెుదట 17కి.మీల పరిధిలో ఐదు స్టేషన్ల మధ్య అక్టోబర్‌ 21 నుంచి ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. రూ.30వేల కోట్లతో చేపట్టిన 85.2 కి.మీల దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌ కారిడార్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8న శంకుస్థాపన చేయగా..  దీన్ని 2025 జూన్‌ నాటికి పూర్తిచేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.  దేశంలో ఇప్పటికే సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్లుగా వందేభారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఢిల్లీ-ఘజియాబాద్-మీరట్ కారిడార్ ₹ 30,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ వ్యయంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ కారిడర్ లో భాగంగా.. సాహిబాబాద్‌, దుహై డిపో మధ్య సేవలందించే ర్యాపిడ్‌ఎక్స్‌ రైళ్లను ప్రధాని మోదీ రేపు(అక్టోబరు 20)న ప్రారంభించనున్నారు. మెుదట 17కి.మీల పరిధిలో ఐదు స్టేషన్ల మధ్య అక్టోబర్‌ 21 నుంచి ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. రూ.30వేల కోట్లతో చేపట్టిన 85.2 కి.మీల దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌ కారిడార్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8న శంకుస్థాపన చేయగా..  

దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ కారిడర్ లో భాగంగా.. సాహిబాబాద్‌, దుహై డిపో మధ్య సేవలందించే ర్యాపిడ్‌ఎక్స్‌ రైళ్లను ప్రధాని మోదీ రేపు(అక్టోబరు 20)న ప్రారంభించనున్నారు. మెుదట 17కి.మీల పరిధిలో ఐదు స్టేషన్ల మధ్య అక్టోబర్‌ 21 నుంచి ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. రూ.30వేల కోట్లతో చేపట్టిన 85.2 కి.మీల దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌ కారిడార్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8న శంకుస్థాపన చేయగా..  దీన్ని 2025 జూన్‌ నాటికి పూర్తిచేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.  దేశంలో ఇప్పటికే సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్లుగా వందేభారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఢిల్లీ-ఘజియాబాద్-మీరట్ కారిడార్ ₹ 30,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ వ్యయంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ కారిడర్ లో భాగంగా.. సాహిబాబాద్‌, దుహై డిపో మధ్య సేవలందించే ర్యాపిడ్‌ఎక్స్‌ రైళ్లను ప్రధాని మోదీ రేపు(అక్టోబరు 20)న ప్రారంభించనున్నారు. మెుదట 17కి.మీల పరిధిలో ఐదు స్టేషన్ల మధ్య అక్టోబర్‌ 21 నుంచి ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. రూ.30వేల కోట్లతో చేపట్టిన 85.2 కి.మీల దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌ కారిడార్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8న శంకుస్థాపన చేయగా..

దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ కారిడర్ లో భాగంగా.. సాహిబాబాద్‌, దుహై డిపో మధ్య సేవలందించే ర్యాపిడ్‌ఎక్స్‌ రైళ్లను ప్రధాని మోదీ రేపు(అక్టోబరు 20)న ప్రారంభించనున్నారు. మెుదట 17కి.మీల పరిధిలో ఐదు స్టేషన్ల మధ్య అక్టోబర్‌ 21 నుంచి ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. రూ.30వేల కోట్లతో చేపట్టిన 85.2 కి.మీల దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌ కారిడార్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8న శంకుస్థాపన చేయగా..  దీన్ని 2025 జూన్‌ నాటికి పూర్తిచేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.  దేశంలో ఇప్పటికే సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్లుగా వందేభారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఢిల్లీ-ఘజియాబాద్-మీరట్ కారిడార్ ₹ 30,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ వ్యయంతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ కారిడర్ లో భాగంగా.. సాహిబాబాద్‌, దుహై డిపో మధ్య సేవలందించే ర్యాపిడ్‌ఎక్స్‌ రైళ్లను ప్రధాని మోదీ రేపు(అక్టోబరు 20)న ప్రారంభించనున్నారు. మెుదట 17కి.మీల పరిధిలో ఐదు స్టేషన్ల మధ్య అక్టోబర్‌ 21 నుంచి ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. రూ.30వేల కోట్లతో చేపట్టిన 85.2 కి.మీల దిల్లీ-ఘజియాబాద్‌-మేరఠ్‌ ఆర్‌ఆర్‌టీఎస్‌ కారిడార్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2019 మార్చి 8న శంకుస్థాపన చేయగా..  

More articles

Latest article